Menu
Aktuality

Publikace

Lokalita:Rok:
Rok2013
ISBN/ISSN1213-0699
Publikace
Kostkan, V., Laciná, J., Malíková, A. (2013): Zemědělská krajina = pustina???. Ćasopis Veronica, dvojčíslo 5/6 ročník 2013
Rok2013
ISBN/ISSNISSN 1805-3548
Publikace
Kostkan, V., Malíková, A., 2013: Zlepšení kvality krajiny - příležitost pro zemědělce. Časopis Bioměsíčník, číslo 10/2013
Rok2013
ISBN/ISSN1213-0699
Publikace
Laciná, J., Kostkan, V., 2013: Vzdělávání veřejnosti v ochraně přírody. Časopis Ochrana přírody, číslo 6/2013
Rok2013
ISBN/ISSNISSN 1211-3816
Publikace
Kostkan, V., Malíková, A., 2013: Krajina - příležitost pro zemědělce. Zemědělec 45/2013, p 25.
Rok2013
ISBN/ISSNISSN 1802-3061
Publikace
Laciná, J., Kostkan, V., 2013: Environmentální vzdělávání veřejnosti. Envigogika 8(3) Inspirace, pp 1 - 8.
Rok2013
Publikace
Kostkan, V., Laciná, J., 2013: Bobr evropský (Castor fiber) doplnil seznam konfliktních druhů CHKO Beskydy, pp 10-11. In: Wolf, P., Valasová, A., (Eds.) (2013): Zachováme pestrost Beskyd? Sborník abstraktů z konference 40 let CHKO Beskydy, Frýdek Místek 27.3. 2013. S CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 29 pp.
Rok2013
ISBN/ISSNISBN 978-80-260-4172-6
Publikace
Kostkan, V., Rulík, M., 2013: Chomoutovské jezero u Olomouce - revitalizace versus samovolný vývoj. pp 85-88. In Lhotský, R., (Ed.), (2013): Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů. Sborník příspěvků z konference, Most, 16. - 18. dubna. ENKI Třeboň, 232 pp.
Rok2010
ISBN/ISSNISBN 978-80-244-2530-6
Publikace

Kostkan, V., John, F., 2010: Distribution and ecological functions of European Beaver in the catchment area of the Morava River, management measures for the species in the area of study. pp 131 – 145. In. Machar I. (ed), Biodiversity and Target Management of Floodplain Forests in the Morava River Basin (Czech Republic). UP Olomouc, 227 pp.

Rok2010
ISBN/ISSN ISSN (printed): 1612-4642. ISSN (electronic): 1439-0574
Publikace

John, F., Baker S., Kostkan V. 2010: Habitat selection of an expanding beaver (Castor fiber) population in central and upper Morava River basin. European Journal of Wildlife Research, 56(4), 663-671, DOI: 10.1007/s10344-009-0361-5.

Rok2010
ISBN/ISSNISSN 1617 - 1381
Publikace

Václavíková, M., Václavík, T., Kostkan V.  2010: Otters vs. fishermen: Stakeholders’ perceptions of otter predation and damage compensation in the Czech Republic. Journal for Nature Conservation, 19(2): 95-102.

Rok2009
ISBN/ISSNISBN 0139 - 7893
Publikace

John, F., Kostkan, V., 2009: Compositional analysis and GPS/GIS for study of habitat selection by the European beaver, Castor fiber in the middle reaches of the Morava River. Folia Zool. – 58(1): 76–86 (2009).

Rok2009
Publikace

Plesník, J., Kostkan, V., 2009: Výzkum a ochrana přírody – hledání společné niky.  Zpravodaj MŽP ČR, ročník XIX, číslo 7-8, pp 38-41.ISBN 0862-9005

Rok2009
Publikace

Václavíková, M., Kostkan, V., 2009: Vnímání škod působených vydrou říční a účinnost zákona č. 115/2000 Sb. Ochrana přírody 6/2009, pp 13-17. ISBN  1210-258X

Rok2009
Publikace

Hulec, L., Kostkan, V., Vlach, P., 2009: Vliv vybraných morfologických parametrů toku na populaci raka kamenáče (Austropotamobius torrentium). Sborník „Studenstská vědecká soutěž o Cenu děkana“ PřF UP Olomouc, 2009:90-93. ISBN 978-80-244-2450-7

Rok2009
Publikace

Kostkan V., John F., 2009: European Beaver in the Vrapač NNR. In: Machar I. et al.: History, biodiversity and management of floodplain forest (Case study of National Nature Reserve Vrapač, Czech Republic). Univerzita Palackého v Ol.: 113-120. ISBN 978-80-244-2356-2

Rok2008
Publikace

Tuf, I., H., Kostkan, V (eds.).  2008: Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září v Olomouci. Knihovnicka cz, 104 pp. ISBN 978-80-7399-498-3

Rok2008
Publikace

Grinvald, M., Kostkan, V., 2008: Obor ochrana a tvorba životního prostředí PřF UP Olomouc – zdroj informací, nebo ztracené roky? Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září v Olomouci. Knihovnicka cz, p. 63. ISBN 978-80-7399-498-3

Rok2008
Publikace

Kostkan, V., 2008:  Proč konference „Výzkum v ochraně přírody? Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září v Olomouci. Knihovnicka.cz, p. 9-10. ISBN 978-80-7399-498-3

Rok2008
Publikace

Herman, J., Kostkan, V., 2008: Charakteristiky migrace obojživelníků v PR Plané loučky. Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září v Olomouci. Knihovnicka cz, p. 65. ISBN 978-80-7399-498-3

Rok2008
Publikace

Kostkan, V., Laciná, J. , 2008: Bobr evropský, náš noční dřevorubec. Naše příroda č. 2/2008, str. 20-35. ISBN 1803-0092

Rok2008
Publikace

Kostkan, V., Plesník, J., 2008: Ohlédnutí za konferencí Výzkum v ochraně přírody. Ochrana Přírody 63 ( 6): 33-34. ISBN 1210-258X

Rok2006
ISBN/ISSN1354-O270
Publikace

Baker, S., Fraser, D., Kostkan, V., 2006: A Modified Method for Appraising the Suitability of Urban Sites in Great Britain, for use by the Eurasian (European) Beaver (Castor fiber) Volume 5 Part 2, pp 1 - 16.

Rok2006
Publikace

Culková, M., Kostkan, V.  2006: Vydra a rybář na jednom rybníce: realita nebo utopie? AOPK ČR Praha, Příroda 2005, pp 139-149. ISBN 978-80-87051-19-1, ISSN 1211-3603

Rok2006
Publikace

Kostkan, V., 2006: Práce s veřejností a řešení škod ve vztahu k bobrovi evropskému (Castor fiber) v České republice. AOPK ČR Praha, Příroda 2005, pp 109-115. ISBN 1211-3603

Rok2005
Publikace
Vorel, V., Kostkan, V., 2005: Rešerše a hodnocení realizovaných a probíhajících projektů aktivní ochrany bobra evrpského (Castor fiber) v České republice. In:  Kumstátová, T., Nová, P., Marhoul, P., (eds)  2005: Hodnocení projektů aktivní podpory ohrožených živočichů v České republice. AOPK ČR, 432 pp. (pp 407 - 415).  ISBN 80-86703-15-0
 
Rok2005
Publikace

Nolet, B., A., Broftova, L., Heitkonig, M., A., Kostkan, V. , 2005: Slow growth of a translocated beaver population due to a climatic shift in food quality. Oikos 111: 3, pp. ISBN 632-640

Rok2005
Publikace

Vorel, A., Kostkan, V., Marhoul, P., John, F., Nová P., Šafář, J. , 2005: Program péče o populaci bobra evropského v České republice. Nepublikováno, AOPK ČR.