Menu
News

Publications

Location:Year:
Year2013
ISBN/ISSN1213-0699
Year2013
ISBN/ISSNISSN 1805-3548
Year2013
ISBN/ISSN1213-0699
Year2013
ISBN/ISSNISSN 1211-3816
Year2013
ISBN/ISSNISSN 1802-3061
Year2013
Year2013
ISBN/ISSNISBN 978-80-260-4172-6
Year2010
ISBN/ISSNISBN 978-80-244-2530-6
Publications

Kostkan, V., John, F., 2010: Distribution and ecological functions of European Beaver in the catchment area of the Morava River, management measures for the species in the area of study. pp 131 – 145. In. Machar I. (ed), Biodiversity and Target Management of Floodplain Forests in the Morava River Basin (Czech Republic). UP Olomouc, 227 pp. ISBN 978-80-244-2530-6

Year2010
ISBN/ISSN ISSN (printed): 1612-4642. ISSN (electronic): 1439-0574
Publications

John, F., Baker S., Kostkan V. 2010: Habitat selection of an expanding beaver (Castor fiber) population in central and upper Morava River basin. European Journal of Wildlife Research, 56(4), 663-671, DOI: 10.1007/s10344-009-0361-5.  ISSN (printed): 1612-4642. ISSN (electronic): 1439-0574

Year2010
ISBN/ISSNISSN 1617 - 1381
Publications

Václavíková, M., Václavík, T., Kostkan V.  2010: Otters vs. fishermen: Stakeholders’ perceptions of otter predation and damage compensation in the Czech Republic. Journal for Nature Conservation, 19(2): 95-102. ISSN 1617-1381

Year2009
ISBN/ISSNISBN 0139 - 7893
Publications

John, F., Kostkan, V., 2009: Compositional analysis and GPS/GIS for study of habitat selection by the European beaver, Castor fiber in the middle reaches of the Morava River. Folia Zool. – 58(1): 76–86 (2009)  ISBN 0139-7893

Year2009
Publications

Plesník, J., Kostkan, V., 2009: Výzkum a ochrana přírody – hledání společné niky.  Zpravodaj MŽP ČR, ročník XIX, číslo 7-8, pp 38-41.ISBN 0862-9005

Year2009
Publications

Václavíková, M., Kostkan, V., 2009: Vnímání škod působených vydrou říční a účinnost zákona č. 115/2000 Sb. Ochrana přírody 6/2009, pp 13-17. ISBN  1210-258X

Year2009
Publications

Hulec, L., Kostkan, V., Vlach, P., 2009: Vliv vybraných morfologických parametrů toku na populaci raka kamenáče (Austropotamobius torrentium). Sborník „Studenstská vědecká soutěž o Cenu děkana“ PřF UP Olomouc, 2009:90-93. ISBN 978-80-244-2450-7

Year2009
Publications

Kostkan V., John F., 2009: European Beaver in the Vrapač NNR. In: Machar I. et al.: History, biodiversity and management of floodplain forest (Case study of National Nature Reserve Vrapač, Czech Republic). Univerzita Palackého v Ol.: 113-120. ISBN 978-80-244-2356-2

Year2008
Publications

Tuf, I., H., Kostkan, V (eds.).  2008: Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září v Olomouci. Knihovnicka cz, 104 pp. ISBN 978-80-7399-498-3

Year2008
Publications

Grinvald, M., Kostkan, V., 2008: Obor ochrana a tvorba životního prostředí PřF UP Olomouc – zdroj informací, nebo ztracené roky? Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září v Olomouci. Knihovnicka cz, p. 63. ISBN 978-80-7399-498-3

Year2008
Publications

Kostkan, V., 2008:  Proč konference „Výzkum v ochraně přírody? Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září v Olomouci. Knihovnicka.cz, p. 9-10. ISBN 978-80-7399-498-3

Year2008
Publications

Herman, J., Kostkan, V., 2008: Charakteristiky migrace obojživelníků v PR Plané loučky. Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září v Olomouci. Knihovnicka cz, p. 65. ISBN 978-80-7399-498-3

Year2008
Publications

Kostkan, V., Laciná, J. , 2008: Bobr evropský, náš noční dřevorubec. Naše příroda č. 2/2008, str. 20-35. ISBN 1803-0092

Year2008
Publications

Kostkan, V., Plesník, J., 2008: Ohlédnutí za konferencí Výzkum v ochraně přírody. Ochrana Přírody 63 ( 6): 33-34. ISBN 1210-258X

Year2006
ISBN/ISSN1354-O270
Publications

Baker, S., Fraser, D., Kostkan, V., 2006: A New Method for Assessing the Suitability of Sites for Eurasian Beaver (Castor fiber) Colonisation. Journal of Practical Ecology and Conservation, Volume 5 Part 2 2006.ISBN 1354-0270

Year2006
Publications

Culková, M., Kostkan, V.  2006: Vydra a rybář na jednom rybníce: realita nebo utopie? AOPK ČR Praha, Příroda 2005, pp 139-149. ISBN 978-80-87051-19-1, ISSN 1211-3603

Year2006
Publications

Kostkan, V., 2006: Práce s veřejností a řešení škod ve vztahu k bobrovi evropskému (Castor fiber) v České republice. AOPK ČR Praha, Příroda 2005, pp 109-115. ISBN 1211-3603

Year2005
Year2005
Publications

Nolet, B., A., Broftova, L., Heitkonig, M., A., Kostkan, V. , 2005: Slow growth of a translocated beaver population due to a climatic shift in food quality. Oikos 111: 3, pp. ISBN 632-640

Year2005
Publications

Vorel, A., Kostkan, V., Marhoul, P., John, F., Nová P., Šafář, J. , 2005: Program péče o populaci bobra evropského v České republice. Nepublikováno, AOPK ČR.