Menu
Aktuality

Ostatní

Lokalita:Rok:
KlientSPORTHOUSE CZ Coroporations s. r. o.
Rok2014
LokalitaZlín
PoziceZpracovatel odborného posudku
InvestorSPORTHOUSE CZ Coroporations s. r. o.
Zakázka
Kostkan, V.: Odborný posudek k záměru kácení sadu ve Sportovním areálu Zlín
KlientRespekt
Rok2013
Pozicekonzultant
Publikace
Petráková, S., (2013): Invaze mazlíčků. Respekt 41 (7-13 říjen 2013), pp 77 - 79.
KlientBel/Mondo
Rok2013
Pozicekonzultant
Publikace
Petráková, S., (2013): Jak s Bobrem po dobrém. Bel/Mondo, 7/2013, pp 90 - 91.
KlientPovodí Moravy
Rok2013
LokalitaStaré město pod Sněžníkem
Pozicezodpovědný zpracovatel
InvestorPovodí Moravy
Zakázka
Kostkan, V., Laciná, J., (eds) 2013: Zpracování biologických průzkumů pro posouzení lokality Krupá - Staré Město podle §45i a §67 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro akci Krupá - přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Krupá v rozsahu ř. km. 10,605–11,500“ jako součást podkladů pro zpracování DUR na výše uvedenou akci č. 511027PDC. 79 pp.
KlientZápadomoravská elektromontážní společnost Třebíč s.r.o.
Rok2013
LokalitaK.ú. Senorady
PoziceBiologický dozor
InvestorEON
Zakázka
Laciná, J., Kostkan, V., 2013: Výsledky biologického dozoru při vytyčení trasy VEDENÍ NN pro 87 chat v lokalitě Senorady v EVL CZ0614131 - Údolí Oslavy a Chvojnice. pp 8. 
 
KlientKrajský úřad Zlínského kraje
Rok2012
LokalitaZlínský kraj
PoziceZpracovatel
InvestorKrajský úřad Zlínského kraje
Zakázka
 
KlientAOPK ČR, CHKO Beskydy
Rok2012
LokalitaVodní zdroj Rožnov pod Radhoštěm, VaK Vsetín
PoziceZpracovatel projektu a zhotovitel díla
InvestorProgram péče o krajinu
Zakázka
Vybudování zařízení, chránícícho přepad vodní nádrže před stavbou bobří hráze.
KlientMinisterstvo životního prostředí
Rok2012
LokalitaEvropa
PoziceZodpovědný řešitel
InvestorMinisterstvo životního prostředí
Zakázka
Kostkan, V., Laciná, J., 2012: Výsledky analýzy procesu a odborného zajištění posuzování vlivů na lokality soustavy Natura 2000. Nebublikováno, MŽP ČR, 51 pp.
 
KlientScience Vision, Rakousko
Rok2011
LokalitaPovodí Dunaje
PoziceOdborný poradce
InvestorORF
Zakázka
Odborná pomoc při realizaci filmu rakouské filmové společnosti Science Vision (www.sciencevision.at)  "Donau - Lebensader Europas"  (Danube Europe's Amazon). 
KlientMinisterstvo životního prostředí České republiky
Rok2011
LokalitaEkocentrum Paleta Oucmanice
PoziceOrganizátor
Zakázka

První setkání autorizovaných osob pro biologické hodnocení, 20. - 21. 10. 2011. Celkem 41 účastníků, z toho 36 autorizovaných osob.

KlientČEZ Distribuce, a. s.
Rok2009
LokalitaJeseníky
Zakázka
Biologické posouzení a ekologický dozor pro stavbu „Výměna vysokonapěťového vodiče v trase Praděd – Sokolí chata“, Nepublikováno, 30 pp.
KlientMlýn Litovel
Rok2008
LokalitaLitovel
Zakázka
Protokol o Biologickém dozoru „Srážka Malá voda, Muzejní voda - Litovel“, CHKO Litovelské Pomoraví. Nepublikováno,  3 pp.
KlientELZI s. r. o. Otrokovice
Rok2008
LokalitaHorka nad Moravou
InvestorELZI
Zakázka
Protokol o Biologickém dozoru „Srážka Střední Morava“, CHKO Litovelské Pomoraví. Nepublikováno, 4 pp.
KlientČEZ a. s.
Rok2008
LokalitaTemelín
ZakázkaHodnotící zpráva o dosavadním průběhu záchranného transferu obojživelníků a plazů z areálu JE Temelín za období červen – srpen 2008. Nepublikováno, 8 pp.
KlientČEZ a. s.
Rok2008-2008
ZakázkaPosouzení dokumentu firmy NaturaServis s. r. o. Nepublikováno, 3 pp.
KlientVodní nádrž Herdy a NPR Pastvisko
Rok2007
ZakázkaNávrh na omezení negativních vlivů hrází bobra evropského (Castor fiber) na hydrologii systému vodních nádrží Herdy a NPR Pastvisko
KlientMinisterstvo životního prostředí ČR, Správa ochrany přírody ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny.
Rok2004-2005
PoziceHlavní koordinátor projektu
InvestorPHARE
Zakázka
Implementace soustavy Natura 2000 v ČR. Projekt PHARE “EUROPEAID/114391 /D/SV/CZ” - Zpracovatelé: DDH (Denmark) – Syzygy (Holland) – EEC (England) – Ecosystems (Belgium) – DHV CR (Czech Republic) – Palacký University (Czech Republic).
KlientMŽP ČR
Rok2001-2003
PoziceManager projektu
InvestorProject MATO/CZ/9/2
Zakázka
Účast veřejnosti na integrovaném rozhodování v životním prostředí. Projekt PHARE. Řešitel: DHV CR, REC.