Menu
Aktuality

Konfliktní druhy živočichů a vývoj štěrkoven po těžbě surovin - příklady z praxe

Kdy?   02.11.2013 - 02.11.2013
Kde?   CEV Sluňákov, PP Chomoutov
Příroda střední Evropy se již po staletí vyvíjí pod značným vlivem různých činností člověka. Kontroverímu tématu, nakolik je v dnešní době možné ponechat průběh přírodních procesů na samotné přírodě a kde musíme zasahovat je předmětem přednášky a terénní exkurze do Přírodní památky Chomoutovské jezero, organizované pro koordinátory ekologické výchovy v rámci školení, pořádaného CEV Sluňákov v Horce nad Moravou.